Newsletter
Termeni si conditii
Conditii generale de utilizare:

Utilizarea site-ului www.westgateromania.ro (denumit in continuare "site") presupune acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor expuse mai jos. In momentul in care acceseaza sau utilizeaza acest site, utilizatorii sunt obligati sa accepte de facto termenii si conditiile de utilizare.
Neacceptarea acestor termeni si conditii atrage obligatia persoanei respective de a inceta accesarea site-ului.

Politica de protecție a datelor a Westgate Romania SRL
 
Westgate Romania SRL, cu sediul în București, str. Brândușelor, nr. 2-4, camera 9 și 10, etaj 4, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20246/2004, cod fiscal 17017651, va prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site în conformitate cu politica sa de protecție a datelor, conform legislației in vigoare.
Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.
GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:
„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.
Westgate Romania SRL se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.
Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.
În egală măsură, utilizarea site-ului www.westgateromania.ro (denumit în continuare "Site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Accesând și utilizând acest Site, acceptați, fără limitări, termenii și condițiile de utilizare.
Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@stanleybet.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.
 1. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
În cazul clienților:
 1.  Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.
 1. Soluționarea cererilor dumneavoastră
Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, localitate în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră.
Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, daca situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei.
De asemenea, în cazul în care ne formulați o cerere de angajare, transmițându-ne un CV, vom putea utiliza datele pe care ni le furnizați pentru a analiza cererea dumneavoastră. Independent de modalitatea de soluționare a cererii, vom stoca datele pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea contacta ulterior, dacă nu solicitați în mod expres contrariul.
 1. Participarea dumneavoastră la jocurile de noroc, în agențiile noastre:
 
 1. Buna desfășurare a relației cu partenerii noștri
 
 1. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal
Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:
 1. Furnizarea serviciilor de jocuri de noroc, precum și pentru executarea obligațiilor ce reies din orice contracte încheiate între dumneavoastră și noi;
 2. În scopul respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă, în special prin Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, a Legii privind jocurile de noroc, a Legii contabilității, și/sau a Codului Fiscal, vă vom procesa datele cu caracter personal în limita a nume, prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, sexul, vârsta, adresa permanentă și de corespondență, cetățenia, adresa de e-mail și numărul de telefon, detalii privind metoda de plată, precum și orice alte date ne sunt impuse de legile menționate mai sus. Prelucrarea se bazează pe respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă specificată de legislația specială, dar nu mai mult de 10 ani de la începerea perioadei legale de prescripție pentru fiecare caz în parte;
 3. Asigurarea securității clienților și angajaților noștri;
 4. Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;
 5. Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor, precum și cu privire la furnizarea serviciilor;
 6. Transmiterea de oferte și promoții, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 7. Promovarea evenimentelor desfășurate de noi în spațiu public, inclusiv Facebook, Instagram, Youtube;
 8. Realizarea unor studii și cercetări de piață;
 9. Executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri.
 
 1. Marketing direct
Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru invitații și comunicări care promovează serviciile furnizate de noi, în măsura în care v-ați exprimat acordul în acest sens prin completarea formularului disponibil în agențiile noastre. De asemenea, în cazul în care decideți să vă înscrieți la serviciul nostru de newsletter de pe Site, vom prelucra informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing.
În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul solicitării de dezabonare, pentru operarea modificărilor în sistem, putem avea nevoie de un termen de până la 48/72 de ore, interval în care este posibil să mai primiți informări de marketing.  
Westgate Romania SRL nu transmite datele dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.
 1.  Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal
Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai Westgate Romania SRL, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.
De asemenea, în măsura în care sunteți client în agențiile noastre vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara României.
 1. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal
Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât  în agențiile noastre, cât și prin intermediul Site-ului reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.
 
 1. Drepturile dumneavoastră
Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:
În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@stanleybet.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.
În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 
 1. Actualizarea politici noastre de protecție a datelor
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de protecție a datelor a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.
 
 1. Contact
Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@stanleybet.ro.Materialele si informatiile accesibile prin intermediul site-ului www.westgateromania.ro

Continutul si design-ul site-ului si baza de date colectata de la utilizatori reprezinta proprietatea www.westgateromania.ro si sunt protejate de legislatia in vigoare in Romania, in privinta drepturilor de autor si a drepturilor conexe. Continutul site-ului poate fi utilizat exclusiv in scop personal. Orice utilizare in alte scopuri decat personale se va face doar cu acordul scris in prealabil al www.westgateromania.ro.
Este strict interzisa copierea, reproducerea sau vanzarea partiala sau integrala a continutului.
Este permisa reproducerea a maximum doua paragrafe pe alte site-uri doar cu specificarea sursei si cu link catre site-ul nostru, dupa urmatorul model: Sursa ? westgateromania.ro ? www.westgateromania.ro. Utilizatorii care expediaza informatii catre site-ul www.westgateromania.roisi asuma obligatia de a nu incalca in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar detine si accepta implicit ca raspunderea pentru incalcarea acestora le revine in totalitate.


Modificarea termenilor si a conditiilor

www.westgateromania.ro isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul termenilor si conditiilor de utilizare, fara o notificare anterioara a utilizatorului.